Trách nhiệm miễn trừ

UK English sở hữu các nhãn hiệu TESOL Gate, CEFR UK, Oversea English là đơn vị chuyên hợp tác quốc tế các chương trình tiếng Anh theo khung năng lực Châu Âu CEFR, các chương trình TESOL từ chứng chỉ đến Tiến sĩ, các chương trình tiếng Anh chuyên ngành và các chương trình tiếng Anh du học.

Nhằm đảm bảo các hoạt động vừa hợp luật, vừa chính thức và đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt của các bên liên quan, nhằm đảm bảo quyền lợi của học viên, tránh hiểu nhầm, UK English, TESOL Gate, CEFR UK, Oversea English xin tuyên bố về quyền, trách nhiệm và trách nhiệm miễn trừ chi tiết dưới đây.

UK English và các thành viên như CEFR UK, TESOL Gate, Oversea English không đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành tiếng Anh. Học viên học trực tiếp với đại học đối tác và UK Engish và các đơn vị thành viên chỉ thực hiện ôn luyện và khảo thí theo ủy quyền.

Đặc điểm pháp lý của UK English

UK English sở hữu các nhãn hiệu chuyên tiếng Anh

UK English sở hữu các nhãn hiệu TESOL Gate, CEFR UK, Oversea English. Các nhãn hiệu đều hoạt động dưới pháp nhân UK English. UK English có thể phối hợp với các đối tác tại Việt Nam để sở hữu các kiểm định và chương trình quốc tế.

Hoạt động của UK English được công nhận

Hoạt động ôn luyện và tổ chức thực hành (PPP) của UK English được các đối tác kiểm định và công nhận. UK English không can thiệp vào kết quả cuối cùng khi học viên thi hoặc học với các chương trình của đối tác.

Hoạt động theo mô hình PPP - Practice & Preparation Provider

Tại Việt Nam, các đơn vị tổ chức được hiểu là một PPP (Practice & Preparation Provider) với nhiệm vụ chuẩn bị, ôn luyện, tổ chức thực hành về tiếng Anh nhằm đảm bảo học viên có thể tự tin thi chương trình tiếng Anh quốc tế. PPP không được can thiệp vào kết quả.

UK English không đào tạo và cấp bằng

UK English, TESOL Gate, CEFR UK, Oversea English không cấp bằng và chứng chỉ. Học viên tham gia chương trình gốc với các đối tác quốc tế của UK English và nhận bằng và/hoặc chứng chỉ từ các tổ chức này.

Giấy phép giáo dục từ UK English và các đơn vị liên kết

UK English đều hoạt động dưới giấy phép hoạt động giáo dục của Vietnam Academic Group (VAG) và giấy phép kiểm định của Viện MBA. UK English là một pháp nhân độc lập với quyền ôn luyện và khảo thí các chương trình tiếng Anh.

UK English không cam kết những điều không thuộc thẩm quyền

UK English, CEFR UK, TESOL Gate, Oversea English không cam kết những điều không thuộc thẩm quyền như tính công nhận tại cơ quan làm việc sau khi hoàn tất chương trình, khả năng thăng tiến và có việc sau khi tốt nghiệp…

UK English không cam kết

Căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam, giấy phép của UK English, giấy phép của các đối tác hợp tác với UK English, quyền và nghĩa vụ với các đối tác khoa học, căn cứ các quy định của công nhận bằng cấp quốc tếtheo hệ thống công nhận bằng cấp quốc gia NARIC, quy định về quyền và trách nhiệm của các tổ chức kiểm định đối tác, UK English không cam kết:

  • Không cam kết học là sẽ tốt nghiệp nếu không đạt yêu cầu về học thuật được quy định bởi đối tác và các quy định, quy trình học thuật của đối tác UK English
  • Không cam kết bằng cấp sẽ được công nhận hoặc tiếp nhận bởi bên thứ 3. Việc tiếp nhận là thẩm quyền của bên thứ 3, không phải của UK English.
  • Không cam kết sau khi ra tốt nghiệp là sẽ mặc nhiên thăng tiến, thành công trong sự nghiệp hoặc các vấn đề phát triển sự nghiệp khác.
  • Không cam kết bằng cấp được mặc nhiên tiếp nhận tại cơ quan đang làm việc (quyết định thuộc về cơ quan tiếp nhận)
  • Không cam kết có thể di trú hoặc định cư sau khi tốt nghiệp. Quyết định thuộc về cơ quan di trú của các nước.
  • Không cam kết công nhận tương đương với bằng cấp của quốc gia khác (trách nhiệm thuộc về Bộ giáo dục các nước)

UK English cam kết

100% CHƯƠNG TRÌNH KIỂM ĐỊNH 100%
100% KHÔNG PHÁT SINH THÊM CHI PHÍ 100%
100% BẰNG HOẶC CHỨNG CHỈ ĐƯỢC CẤP CHÍNH THỨC 100%
100% HƯỞNG QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN CHÍNH THỨC 100%

Liên hệ UK English