Đối tác

Learning Resources Network

Vương Quốc Anh
Đơn vị khảo thí và cấp bằng (Diploma) về Tiếng Anh được kiểm định và công nhận bởi Ofqual Vương Quốc Anh, tương thích với khung năng lực Châu Âu và được công nhận toàn cầu.

Horizons University

Cộng hòa Pháp
Horizons University là đại học được kiểm định và công nhận bởi Bộ giáo dục Pháp và cục quản lý giáo dục Paris. Chương trình của HU Paris được kiểm định bởi ACBSP, ECBE, EADL, ASIC, FEDE, ATHEA

London Examination Board

Vương Quốc Anh
Đơn vị khảo thí và cấp bằng chuyên sâu về giáo dục (Education) từ Vương Quốc Anh.

CTH United Kingdom

số 1 Anh Quốc về khách sạn nhà hàng
chuyển tiếp với các đại học hàng đầu thế giới
Confederation of Tourism & Hospitality (CTH) là hệ thống đào tạo thực hành của Vương Quốc Anh, kiểm định bởi chính phủ Anh, Ofqual và được xem là tiêu chuẩn vàng cho ngành khách sạn nhà hàng thế giới
Liên hệ UK English

Liên hệ với chúng tôi để nhận các thông tin trợ phí cho kỳ khai giảng sắp đến

Chương trình Level 3 in TESOL của LRN Anh Quốc giúp người học sau khi tốt nghiệp được tiếp nhận là giảng viên tiếng Anh tại các trung tâm Anh Ngữ

Learning Resources Network
Level 3 Certificate in TESOL, Kiểm định bởi Ofqual Vương Quốc Anh

Các chương trình TESOL của TESOL Gate