Hệ thống hợp tác quốc tế về tiếng Anh

Khác biệt

Chương trình Kiểm định và công nhận

100% chương trình được kiểm định và công nhận tại Quốc gia cấp bằng và trên thế giới giúp có thể giảng dạy tiếng Anh trong nước và nước ngoài.

read more
Học tập không ảnh hưởng công việc hiện tại

Mô hình đào tạo cho người đi làm bao gồm mô hình phối hợp giữa du học ngắn ngày, học trên hệ thống và workshop tại địa phương giúp có thể vừa học vừa làm.

read more
Tuân thủ tuyệt đối mục tiêu đào tạo

Chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên Việt Nam từ đại học đối tác kết hợp với chính sách cho vay học trả chậm 0% lãi suất giúp ai cũng có thể tham gia

read more

Nhóm chương trình UK English

Tiếng Anh Khách sạn nhà hàng

Chương trình tiếng Anh hành nghề được kiểm định và công nhận bởi Liên đoàn du lịch và khách sạn Anh Quốc.

Tiếng Anh CEFR

Tiếng Anh khung năng lực Châu Âu CEFR kiểm định bởi Ofqual UK

Giảng dạy tiếng Anh

Tiếng Anh TESOL từ Certificate đến Doctorate kiểm định toàn diện

Tiếng Anh du học

Du học toàn thời gian và tập trung tại các Campus quốc tế của UK English

Các thành viên của UK English

Tiếng Anh khung năng lực Châu Âu CEFR UK

Các chương trình tiếng Anh theo khung năng lực Châu Âu CEFR của Vương Quốc Anh bao gồm A1, A2, B1, B2, C1, C2. Kiểm định và công nhận bởi Ofqual Vương Quốc Anh.

TESOL Gate

Hệ thống hợp tác quốc tế về TESOL từ Certificate TESOL đến Doctorate. 100% chương trình được kiểm định bởi UK và các cơ quan quản lý giáo dục nước cấp bằng

Oversea English

Tiếng Anh du học tại các quốc gia sử dụng tốt tiếng Anh. Các chương trình Oversea English được tổ chức tại UK, Australia, Singapore, Malaysia và Manila Philippines

Chương trình dành cho người bận rộn & không ảnh hưởng đến việc làm hiện tại

Các chương trình UK English được thiết kế cho người bận rộn với sự kết hợp giữa nhiều mô hình khác nhau như du học ngắn ngày, mô hình hybrid kết hợp workshop tại địa phương, mô hình 100% online với hệ thống e-learning đồng hành.

Các mô hình tùy thuộc vào chương trình:

  • Hybrid Learning kết hợp workshop thực hành tại địa phương và e-learning.
  • Du học ngắn ngày kết hợp với workshop tại địa phương
  • Du học ngắn ngày kết hợp với hệ thống e-learning.

Đối tác